Nye vannmålere på lager i Røn

Kommunen har nå fått inn et stort parti med nye vannmålere på Røn Renseanlegg i Røn.

Bestilling av vannmåler sendes på epost: camilla.halien@vestre-slidre.kommune.no