Nytt delegeringsreglement

Vestre Slidre kommune har fått nytt delegeringsreglement. Det gamle pdf-dokumentet er bytta ut med KF Delegering. Delegeringsreglementet sitt formål er å vise kven som har delegert kva til kven, samt kva begrensningar/rammar/førsetnadar som eventuelt er satt for delegeringa. Du kan søkje opp på lov til venstre i bildet eller på politisk organ og administrativ rolle til høgre i bildet. På framsida finn du ei forsidetekst som innheld generelle føringar for delegeringsreglementet. Du finn delegeringsreglementet ved å klikke her.

Delegeringsreglement - Klikk for stort bilete