Oppstart for 5. - 10. klasse ved Vestre Slidre skule

Innan 15.mai skal alle elever ha et skuletilbud på skulen. Sidan Innlandstrafikk ikkje har kome med konkrete løysingar når det gjeld transport til/frå skulen for 5.-10. klasse, må vi veke 20 legge opp til at 5.-10. klasse går ulike dagar. Me oppmodar føresette til å bidra til at elevane i 5.-10. trinn kjem seg til og frå skulen fram til Innlandstrafikk får organisert dette på ein god måte. Dei dagane elevane ikkje skal møte på skulen, skal dei ha fjernundervisning.

5. klasse: onsdag og fredag

6. klasse: tysdag, onsdag og fredag

7. klasse: tysdag, onsdag og fredag

8. klasse: onsdag og torsdag

9. klasse: tysdag og torsdag

10. klasse: tysdag, onsdag og torsdag

 

Informasjon om skuletilbudet i veke 21 kjem fredag 15. mai.