Ordførar og kommunedirektør om korona, næringsliv og sumaren 2020