Ordførarhjørnet

Vigsler er ein svært hyggeleg del av ordførarjobben. Dette biletet er frå Nøsen i august. Vi venter på at brura skal koma ridande på ein flott brun hest. Fokus er no på framdrift i kommuneplanarbeidet, vatn og avløp på Ålfjell og nasjonal status for natur- og kulturparkar.

 

Klikk for stort bilete