Øvelse i Vaset alpinsenter - Røde Kors - 11.januar

Røde Kors held øving i Vaset Alpinsenter på kvelden 11.januar. Aktørar som politi, luftambulanse mv vil ta del i øvinga i tillegg til Røde Kors sitt eige mannskap.