Oversikt over nasjonale tiltak frå 20. januar 2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Klikk for stort bilete 

Reiser
Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 

Oppdatering fra regjeringen 24. jan. for 25 kommuner i Oslo/Viken: Det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. De som allerede er på hytta blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk. De kan handle helt nødvendige varer på nærbutikk i hyttekommunen, men oppfordres til å gå i butikken utenom de travle tidene. De bør ikke oppsøke aktiviteter som innebærer kontakt med andre, slik som serveringssteder.

Ankomst Norge
Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test som er tatt under 24 timer før innreise til Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. Alle innreisende må i karantene i ti dager. 

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested i Norge må oppholde seg på karantenehotell.

Bekreftelse på egnet oppholdssted fra arbeidsgiver eller den som stiller oppholdsstedet til disposisjon må fremvises ved ankomst til Norge. 

Sosial kontakt
Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer
Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning
Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Arbeidsplasser
Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker
Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Restauranter, kafeer, barer
Skjenkestopp oppheves natt til fredag 22.01 og fra og med fredag tillates alkoholservering i sammenheng med matservering til klokka 24. Gjester kan ikke slippes inn etter klokka 22.

Idretts- og fritidsaktiviteter
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Vestre Slidre kommune:

  • Kommunen oppfordrar til bruk av munnbind på legekontor, i butikkar og på alle offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde minimum ein meter avstand.
  • Kulturhuset opnar for barneidrett gjeldende fra 20.01.21
  • Treningsrommet er ope for eigentrening i veke 4. Max 10 personar inne om gongen. Ny vurdering 1. februar.
  • Kommunehuset er ope, men ring eller send e-post for å gjere avtale om møte med saksbehandlar. Tlf. 61 34 50 00 eller post@vestre-slidre.kommune.no