Øving ved Slidrefjorden

Torsdag 3. juni mellom ca kl. 18.00-ca 21.00 vil det gjennomførast ei øving med Høre/Vestre Slidre Røde Kors og alle nødetatar ved Slidre. Det vil vera ein del utrykningskjøretøy i området, og ein del søkemannskap i aksjon.