Ragnhild og Jon Røvangs legat for evnerik ungdom frå Vestre Slidre

 

Stipend frå legatet kan gjevast til studentar frå Vestre Slidre som studerer landbruk eller biofag ved universitet eller høgskule. Studiet må ende opp med master- eller bachelorgrad innafor dei aktuelle faga. Same person kan søkje stipend inntil 3 år. For meir informasjon kan leiar for legatet Birger Haugen kontaktast på tlf. 412 22 760.

Skriftleg søknad saman med karakterutskrifter eller stadfesting på studieplass ved aktuell studiestad sendes til Birger Haugen, Ellestadvegen 265, 2967 Lomen.

Søknadsfrist: 01.09.2018.