Reguleringsplan for E16 Hålimoen-Hausåker til 2. offentlege ettersyn

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for utbetring av E16 Hålimoen–Hausåker til 2. gongs offentlege ettersyn. Dokumenta er å finne her. Merknader skal sendast til vegvesenet og merknadsfristen er 18. nov. 2020.