Skulestart i Vestre Slidre 2021

Fyrste skuledag for elevane er måndag 16. august.

Vestre Slidre skule:

Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får, vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule.

Kulturskulen: fylgjer skuleruta

SFO: fylgjer skuleruta

 

Velkomen til eit nytt skuleår!