Smittesituasjon status pr 11.januar

7 elevar på mellom og ungdomssteget har hatt  positive hurtigtestar dei siste par dagane. Vi venter på svar på PCR-testane. Karantene og testopplegg er sett i gang i tråd med nasjonale retningsliner.