Status smittesituasjon 12.januar

Det er påvist 11 nye smitta i Vestre Slidre kommune blant dei som testa seg med PCR måndag den 10.01.21. Av desse er 7 elever ved Vestre Slidre skule på mellom og-ungdomsteget. Smitteveger er kjente. Tiltak utover det vanlege blir å fortsette testinga jamleg til alle elevane som er aktuelle å teste testar negativt.  Vi venter fortsatt på et par testsvar når det gjelder skulen.