Stenging av veg - Brekkudn

Brekkudn blir tidvis stengt i uke 38 på grunn av vegvedlikehald.
Vegen blir helt stengt i uke 39 og tidvis i uke 40 (asfaltering).
Omkjøring via Panoramavegen.


 

I helgene er vegen åpen for trafikk.
Ved spørsmål, kontakt kommunen v/Bjørnar Hovda, telefon 472 61 811.