Telenor bekreftar at mobilnettet fungerer som det skal

Telenor bekreftar no kl. 19.20 at feilen er retta, og at mobilnettet fungerer som det skal. Me vonar at ingen vart skadelidande. Takk til Valdres Brann og redning, Røde Kors, ambulansestasjon i Ryfoss og sjukeheimen i Vestre Slidre som held opne dører i tilfelle nokon trong telefon.