Tilskot til tiltak på UKL Stølsvidda i 2024

Personar og organisasjonar med org.nummer kan søkje om tilskot til tiltak på Stølsvidda.  
Søknadsfrist er 1. mai 2024.

 

Altinn - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket