Tilskott til tiltak på UKL Stølsvidda i 2020

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.

 

Følgende tiltak er prioritert i år :

  • Gjerding ( sperregjerder rundt støler etc. ).
  • Rydding/tynning/ krattknusing av areal på stølen og i utmark nær stølen .
  • Andre tiltak: verneverdige bygninger, driftmessige tiltak på aktive støler,oppstart av ny stølsdrift.

Søknaden kan sendast  på søknadskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

 

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der ein kan avtale eit møte.