Trafikksikker kommune- kampanje september

Visste du at:

  • Kommunen er som oftast kommunens største arbeidsplass? 

(i snitt 18 % av kommunens yrkesaktive innbyggarar arbeider i kommunen)

  • Kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune har fri tilgang på e-læringskurset «Risiko i trafikken» på KS læring. 
     
  • Retningslinjer for tilsettes ferdsel i trafikken skal vere ein del av alle kommuners HMS-arbeid?

(Eksempler på dette kan du finne her)

  • Trygg Trafikk har eigne tips og råd til korleis HVO og AMU kan integrere trafikksikkerheit i sitt arbeid?