Utlegging av reguleringsplan for Brakastølen til 1. offentlig ettersyn

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 22.10.2018, i sak FS-083/18, å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til om lag 90 nye fritidstomter innenfor planområdet, i tillegg til 5 tomter til næringsformål.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post post@vestre-slidre.kommune.no innen 13.12.2018