Utlegging av reguleringsplan for Brakastølen til 2.gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 04.03.2019, sak FS-020/19, å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok å legge ut to alternative plankart på høring/ettersyn. Forskjellen mellom alternativene er at i alternativ 2, så er tomtene 48 og 49, 75 og 80, samt 86 og 87 tatt ut. Skiløypene ved de fire førstnevnte tomtene er noe justert.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post post@vestre-slidre.kommune.no, innen 20.05.2019.