Utlegging av reguleringsplan for Knippeset til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 12.02.2019 i sak FS-015/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Knippeset ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, eller på epost: post@vestre-slidre.kommune.no innen 20.05.2019.