Utlegging av reguleringsplan for Vaset skiheiser hyttegrend med utbyggingsavtale til 1. gangs offentlig ettersyn

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 19.02.2018, i sak FS-015/18, å legge forslag til reguleringsplan for Vaset skiheiser hyttegrend ut på 1. gangs offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til 18 nye tomter for fritidsbebyggelse på areal som er avsatt til kombinertformål i gjeldende reguleringsplan for området.

Videre vedtok formannskapet i same møte, sak FS-016/18, å legge forslag til utbyggingsavtale for Vaset skiheiser hyttegrend ut på ettersyn.

Vaset skiheiser hyttegrend
Tittel Publisert Type
Framforhandlet forslag utbyggingsavtale Vaset Skiheiser hyttefelt

23.03.2018 Filtype
Planbeskrivelse reguleringsplan Vaset skiheiser AS

23.03.2018 Filtype
Planbestemmelser Vaset skiheiser hyttegrend til 1

23.03.2018 Filtype
Plankart til 1

23.03.2018 Filtype
ROS skjema brann

23.03.2018 Filtype
ROS skjema flom

23.03.2018 Filtype
ROS-analyse Vaset Skiheiser hyttegrend

23.03.2018 Filtype
Utlegging av reguleringsplan for Vaset skiheiser hyttegrend med utbyggingsavtale til 1

23.03.2018 Filtype
Vedtak FS 190218 utbyggingsavtale Vaset Skiheiser hyttefelt_utlegging på off ettersyn

23.03.2018 Filtype
Vedtak FS 190218 Vaset Skiheiser hyttefelt - utlegging til 1

23.03.2018 Filtype


Dersom noen skulle ønske å få plandokumentene tilsendt på papir, så ta kontakt med servicetorget i kommunen.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post post@vestre-slidre.kommune.no innen 07.05.2018