Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Store deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)

Det er meldt oransje nivå for jord-, sørpe- og flomskred frå onsdag morgon 12. januar til fredag morgon 14. januar.

Me oppmodar alle om å: 

  • halde seg oppdatert om utviklinga av været, skred og flomsituasjonen
  • halde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring
  • halde stikkrenner, kummer og andre vannveger fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv

 

Sjå varslinga frå NVE  her