Varsel om oppstart av planarbeid for Høyset Panorama nedre del

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Høyset Panorama – Nedre
del, i Vestre Slidre kommune.

Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie på vegne av Høyset Panorama AS.
Planområdet er totalt på ca. 1176 dekar. Se oversiktskartet.
Skriftlige innspill eller spørsmål om planarbeidet, kan rettes til:
Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien
Mobiltelefon: 906 81024 - Faks: 35 53 93 90
E-post: john.lie@online.no