Varsel om oppstart av planarbeid for område S2 i Vaset Utbyggingsområde

Utmarksplan AS har på vegne av Vaset Utbyggingsselskap, varslet oppstart av planarbeid for område S2 i Vaset Utbyggingsområde med utbyggingsavtale.

Eventuelle merknader eller spørsmål til varselet om oppstart av planarbeid eller planprogram, skal sendes på epost til Utmarksplan AS innen onsdag 28. mars. Epostadresse er: post@utmarksplan.no