Vasslekkasje i Røn

På grunn av ledningsbrudd på kommunal hovedvassledning ved YX Røn, vil vatnet bli stengt på ubestemt tid.

Abonnenter mellom YX Røn og tidligere Tine Meieri, kan benytte tappepunkt på gamle Slidre Renseanlegg.  

Ved spørsmål, kontakt vakttelefon VA - 61 34 41 47.