Vedrørende medieoppslag om tilsyn- og feiegebyr på fritidsbustad/sel

Dei siste dagane har det kome fram i forskjellige media som Hytteforum, sosiale media og liknande, at ein rettskraftig dom får betydning for mange hytteeiere. Her ligg ei kortfatta forklaring i vedlegget, om kvifor dette ikkje gjeld Valdres brann & redningsteneste IKS og eigarkommunane.

Klikk på linken for å laste ned brevet frå Valdres Brann- og Redningsteneste IKS:

Dom vedrørende tilsyn- og feiegebyr (PDF, 35 kB)