Vestre Slidre kommune tilrår ikkje at det vert gjennomført juletrefestar no.

Kommuneoverlegen og kommuneleiinga tilrår ikkje at det vert gjennomført tradisjonelle juletrefestar rundt om i grendene no.

Dersom nokon ynskjer alternative arrangement må forslag til smittevernplan og beskrivelse av arrangementet sendast så snart som råd til kommuneoverlege Siw Fosheim Siw.Fosheim@vestre-slidre.kommune.no, med kopi til kommunalsjef oppvekst og kultur gunhild.royne@vestre-slidre.kommune.no

Klikk for stort bilete