Vi i Vestre Slidre hjelper hverandre

Det er gledeleg å sjå frivillige som er med på å gje viktige bidrag i ei utfordrande tid. Facebookgruppa "Vi i Vestre Slidre hjelper hverandre" er eit flott eksempel.

Gruppa er tiltenkt å formidle kontakt mellom dei som ynskjer å hjelpe til og dei som treng hjelp, med til dømes handling eller andre oppgåver.