Hjelpeinstansar

Kommunen har eit tverrfagleg innsatsteam for barn og unge i Vestre Slidre kommune. Du kan lese meir om tilbodet over.

Vi samarbeider og med ei rekke andre instansar som til dømes barneverntenesta, helsestasjonen og PPT.