Læringssenteret i Vestre Slidre

Mangfold - Klikk for stort bileteRøn læringssenter har ansvar for busetjing, kvalifisering og integrering av flyktningar. Læringssenteret held hus rett ved kommunehuset i Slidre og gjev flykningar og andre som treng det opplæring i norsk og samfunnskunnskap , samt kvalifisering til vidare utdanning og yrkesliv (introduksjonsloven) i Norge. Flyktningtenesta ligg og under læringssenteret. Dermed kan vi gje flyktningane ei felles teneste.

Målgruppe

Flyktningar og innvandrarar med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskapsopplæring.