Vestre Slidre skule

Vestre Slidre skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule som ligg i Vestre Slidre kommune i Valdres.

.


Visjon

Vestre Slidre skule - ein skule for alle, med blikk for den enkelte.

Elevsyn

Våre elevar skal føle seg verdifulle og verdsette for den dei er. Elevane skal møtast med respekt, omsorg og tillit.

Læringssyn

Våre elevar skal oppleve meistring gjennom å bli møtt med krav og forventningar ut frå eigen ståstad.

Kontaktinfo

Vestre Slidre skule
E-post
Telefon 61 34 51 10

Telefon (SFO)
61 34 50 37

 

Janne Opheim
Rektor
E-post
Telefon 61 34 51 14

Adresse

Vestre Slidre skule
Slidrevegen 17
2966 Slidre

Kartpunkt