Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning er eit tilbod for 1. - 4. klassingar før og etter skuletid. Alle kommunar er pliktige til å ha eit tilbod om skulefritidsordning.

Kommunen har tilbod om skulefritidsordning ved Vestre Slidre skule.

Vestre Slidre kommune brukar eit elektronisk system for opptak og administrasjon av barn i skulefritidsordninga (SFO). Søknad om plass i SFO sendast via dette systemet. 

Systemet har ein søkeportal der alle føresette med barn på SFO i Vestre Slidre kan logge seg inn og sjå opplysningar om eigne barn, endre eller seie opp plass, eller endre kontaktopplysningar. Innlogging skjer med ID-porten.

Gjeldande betalingssatsar finn du her.


Søknadsfrist for hovudopptaket til skulefritidsordninga er 1. april.

Kontaktinfo

Bjørg Heggom
Ansvarleg for SFO
E-post
Telefon 61 34 50 37
Mobil 415 18 340

 

 

Arbeidsrom SFO
Telefon 61 34 51 18

Åpningstider

Før skuletid  7.30-8.30

Etter skuletid  14.45-17.00  (tysdag 14.15-17.00, torsdag 14.00-17.00)

Adresse

Vestre Slidre skule
Slidrevegen 17
2966 Slidre