Skuleskyss

Endra retningsliner for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg i Vestre Slidre kommune

Jf. vedtak i Kommunestyret 13.02.20.

Alle grunnskuleelevar som har skuleveg inntil 4 km frå skulen, og der det ikkje er gang- eller sykkelveg, får fri skuleskyss mot søknad.

Vedtaket er gjeldande frå og med skuleåret 2020 - 2021

Link til søknadsskjema: https://innlandstrafikk.no/_f/p4/idc4d811d-3009-4d99-9d20-23c615cdb542/soknad-skoleskyss-sarlig-begrunnelse-i-tidligere-oppland.pdf

Søknadsfrist 26.02.21.

Send søknadsskjema til post@vestre-slidre.kommune.no

 

Spørsmål?  Ta kontakt  med Vestre Slidre skule.

 Er du funksjonshemma eller mellombels skadd eller sjuk, har du òg rett til skyss til og frå skulefritidsordninga (SFO).