Skuleskyss

Endra retningsliner for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg i Vestre Slidre kommune

Jf. vedtak i Kommunestyret 13.02.20.

Alle grunnskuleelevar som har skuleveg inntil 4 km frå skulen, og der det ikkje er gang- eller sykkelveg, får fri skuleskyss mot søknad.

Vedtaket er gjeldande frå og med skuleåret 2020 - 2021

Du finn meir informasjon og skjema på www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole

Søknadsfrist 25.02.22.

Send søknadsskjema til post@vestre-slidre.kommune.no

 

Spørsmål?  Ta kontakt  med Vestre Slidre skule.

 Er du funksjonshemma eller mellombels skadd eller sjuk, har du òg rett til skyss til og frå skulefritidsordninga (SFO).