Slidre legesenter

Slidre legesenter - Klikk for stort bileteSlidre legesenterSlidre Legesenter ligg i 2.etg. på Slidretun (kommunehuset), med inngang gjennom kommunens resepsjon i 1.etg. Funksjonshemma kan nytte heis.

Om fastlege-ordninga

Fastlegeordninga og sjukehusvalg er no opp til kvar enkelt. Noko som skal føre til kortare ventetid på innleggelser.Legane ved Slidre Legesenter er tilknytt fastlegeordninga og har kvar si pasientliste. Det er høve til å skifte fastlege 2 gonger årleg.

Slidre Legesenter ligg i 2.etg. på Slidretun (kommunehuset), med inngang gjennom kommunens resepsjon i 1.etg. Funksjonshemma kan nytte heis.

Kontaktinfo

Slidre legesenter
E-post

 

Resepsjon


Øyeblikkelig hjelp

 

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00 - 15.00

Telefontid til legane
Mandag-fredag: 08.30 - 09.00

 

Adresse

Slidre legesenter
Slidrevegen 16
2966 Slidre
 

Kartpunkt