Demensomsorg - Bergtun omsorgsbustader

Bilde av omsorgsbolig - Klikk for stort bileteBilde av omsorgsbolig

Omsorgsbustaden har leilegheiter til 8 personar. Desse inneheld stue, soverom, bad og gang.

Huset inneheld også felles areal med stue og kjøkken, i tillegg til personalrom, kontor og garderober. Det er også eit flott uteområde.

Bilde av omsorgsbolig - Klikk for stort bileteBilde av omsorgsboligTil saman 15 tilsette (8 årsverk) har sin arbeidsstad i Bergtun. Det er to personar på dag og kveld, og ei nattevakt i bustaden. I tillegg har arbeidsleiar kontordag ein dag i veka (tysdag), for administrativ jobbing som turnus, prosedyrar og liknande. Dette ansvaret ligg til den største sjukepleiestillinga.

Søknader om plass i Bergtun blir behandla på inntaksmøte, som er kvar tysdag, på lik linje med søknader til Sjukeheimen.

Kontaktinfo

Hanne Kårstad
Leiar for pleie- og omsorgsavdelinga
E-post
Telefon 61 34 50 35
Mobil 975 92 703
Jeanette Hermundstad
Sjukepleiar
E-post
Telefon 992 23 982