Ressursoversikt

Senter for krisepsykologi, Bergen:

Fagressurser; temasider Barn og unge, inkl. filmer:

https://www.krisepsyk.no/tema/barn-og-unge/

Kreftforeningen:

https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/mestre-livet-med-kreft/barn-og-unge/barn-og-unge-som-parorende/

Inneholder også lærerveiledning som kan lastes ned

Filmer som viser hvordan en kan snakke med barn/følge opp barn:

https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/mestre-livet-med-kreft/barn-og-unge/nar-barn-og-unge-blir-parorende/

 

Barns Beste; Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende

Mye gode fagressurser samlet her, for alle ( både fagfolk og folk flest )

www.barnsbeste.no

Pårørendesenteret

Landsdekkende tjeneste for pasienter, pårørende, fagfolk og folk flest – med ulike typer fagressurser

Også mye opplæringsressurser for fagfolk på dette feltet

Pårørendesenteret.no

Helsenorge.no

Offisiell helseside som gir opplysninger om ulike ressurser på dette feltet

https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende

 

Regional ressurs:

Prosjektleder Barn og unge som pårørende i Valdres:

Kreftkoordinator Hege Birketvedt Eklund, 92665149

Hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Kontor: vlms, plan 0