Helsestasjon

Endringer på Helsestasjonen pga. koronapandemi:

Vi har i denne perioden kontor i 2. etasje, samme bygg og inngang som tidligere.

Både barnet og den foreldren som følger må være helt friske når dere kommer på konsultasjon.

Helsesykepleier møter dere utenfor hovedinngangen og følger dere inn.

Kun en foreldre som følger til timen.

Dere vasker hender/desinfiserer før inngang på helsestasjon.

Vi sørger for at alt utstyr og kontaktflater desinfiseres mellom hver konsultasjon.

Fastnummeret til helsestasjonen er ute av drift, men vi er tilgjengelige på mobil. Se kontaktinfo i margen.
 

Endringer på skolehelsetjenesten pga. koronapandemi:

Skolehelsetjenesten i Vestre Slidre er redusert ut i fra Helsedirektoratets anbefalinger pga. korona pandemien.

Vaksinering som gjenstår denne våren er kun HPV i 7.klasse og det vil vurderes i løpet av mai måned om vaksineringen vil foregå som vanlig i mai/juni, utsettes til høsten eller om vi kaller inn en og en.

Det er helsesykepleier Kristin Kværna som i hovedsak er kontakten for barn/ungdom i skolealder og deres foreldre.  

Helsestasjonen ligg i 1 etg. i Bankbygget, på Slidretun. Helsestasjonen er samlokalisert med psykisk helsetjeneste og kommunepsykologen.

Helsestasjonen kan tilby desse tenestene:

 • Råd og veiledning i takt med barnets vekst
 • Veiledning og støtte til born med spesielle behov
 • Heimebesøk ved behov ( f.eks etter fødsel)
 • Vaksiner mot ei rekke sjukdommar i samsvar med det norske vaksinasjonsprogram
 • Undersøkelse av bornet ved lege/helsesøster på faste alderstrinn
 • Fysioterapeut- konsultasjon ved behov
 • Barseltreff
 • Tverretatlig samarbeid
 • Jordmorteneste
 • Helsestasjon for ungdom til 18 år
 • Kontakt/veiledning med skule og barnehage

Kontaktinfo

Kristin Kværna
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 34 51 64
Mobil 958 87 594
Guro Dalåker
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 34 50 29
Mobil 477 12 906