Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste i Vestre Slidre har kontorer på kommunehuset Slidretun.

Tenesta er eit lågterskeltilbod som skal væra lett tilgjengeleg for innbyggjarane i kommunen.
Du treng ingen henvisning for å ta kontakt.Tenesta er gratis.

Tenesta skal yte hjelp og bistand til
- Menneske i krise eller vanskelige livssituasjonar.
- Menneske med langvarige psykiske lidelsar.
- Menneske med rus relaterte problemstillingar.
Vi har også plikt å drive opplysande og førebyggjande arbeid.

Psykisk helseteneste driv også dagsenter.

Kontaktinfo

Sissel Engen Andersen
Avdelingsleiar/spesialsjukepleiar
E-post
Telefon 991 17 810
Therese Nøbben Trandokken
Spesialsjukepleiar
E-post
Telefon 992 23 982
Maria Storli Stee
Barnevernspedagog i psykisk helseteneste
E-post
Mobil 415 06 195

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30

Adresse

Psykisk helseteneste
Slidrevegen 16
2966 Slidre