Rus- og psykisk helseteneste

Rus- og psykisk helseteneste i Vestre Slidre har kontorer i bankbygget i Slidre. Tenesta er eit lågterskel-tilbod. Du treng ingen henvisning frå lege for å kontakte oss. Inntaksvurdering skjer en gang i uken, i samarbeid med kommunepsykolog i Øvre Valdres.

 

Tenesta skal yte hjelp og bistand til

  • Menneske i krise eller vanskelege livssituasjonar
  • Menneske med milde og moderate psykiske problemer/lidelsar
  • Menneske med rus-relaterte problemstillingar

 

Målet for Rus- og psykisk helseteneste i kommunen er å fremme god psykisk helse, forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme mestring av eget liv.

 

Rus- og psykisk helseteneste kan tilby

  • Individuelle samtaler
  • Gruppebehandling
  • Nettverksmøter
  • Tverrfagleg samarbeid
  • Samarbeidsmøter/koordinator for individuell plan
  • Førebyggjande og opplysande tenester
  • Veiledning til alle aldersgrupper, pårørande og samarbeidande tenester i kommunen

Vi held til i bankbygget.

Kontaktinfo

Karoline Sæther Huset
Mobil 99 22 39 82
Ingvild Håvelsrud
Leiar psykisk helseteneste
E-post
Mobil 99 11 78 10
Suvi Satta
Mobil 41 50 61 95