Dagsenteret for psykisk helseteneste

Dagsenter for psykisk helse er eit lågterskel-tilbod drive av psykisk helseteneste i kommunen. Tilbodet er gratis og du treng ikkje søkje plass for å nytte deg av tenesta.

Dagsenteret er opent for alle, spesielt dei som ynskjer eit fellesskap og sosial kontakt med andre.

Nøkkelord for tenesta: Gjensidig respekt, aksept, oppmuntring og støtte.

Vi lager ein enkel middag og et saman ca. kl. 13.30. Middagen koster 40,-.

Kvar månad arrangeres det felles utflukt i samråd med brukarane på dagsenteret!

Kontaktinfo

Psykiatrisk dagsenter
Telefon 977 86 011

Åpningstider

Tirsdag og torsdag kl. 10.30 - 15.00

Adresse

Dagsenteret
Plassen
2966 Slidre

 

Kartpunkt