Døgnopne hjelpetelefonar

Døgnopne hjelpetelefoner for psykisk helse:

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Mental helse: 11 61 23