Slidre legesenter

Slidre legesenter - Klikk for stort bileteSlidre legesenterSlidre Legesenter ligg i 2.etg. på Slidretun (kommunehuset), med inngang på baksida av kommunens resepsjon i 1.etg. Me ber alle nytte inngangen på baksida av kommunehuset for å minimere trafikk gjennom kommunens resepsjon. Funksjonshemma kan nytte heis.

Grunna pågåande koronautbrudd i kommunen, er det stor pågang på telefon. Legesenteret er ope for øyeblikkeleg hjelp, men dersom det er ting som kan vente, oppfordrar vi til å vente til veke 18 med å ta kontakt.

Dersom det gjeld akutt sjukdom kan ein ringe 61 34 47 90 eller 113 dersom det er alvorleg.

Om fastlege-ordninga

Fastlegeordninga og sjukehusvalg er no opp til kvar enkelt. Noko som skal føre til kortare ventetid på innleggelser.Legane ved Slidre Legesenter er tilknytt fastlegeordninga og har kvar si pasientliste. Det er høve til å skifte fastlege 2 gonger årleg.

Rask legehjelp

  • Fastlegen din i åpningstidene til Slidre legesenter
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og det ikkje kan vente
  • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Legevakta har same telefonnummer i heile Norge, uansett kor du ringer frå.

Kontaktinfo

Slidre legesenter
E-post
Telefon 61 34 47 90

 

 

 

Åpningstider

Måndag-fredag: 08.00 - 15.00

 

Telefontid resepsjon
08.30 til 11.45 og 12.45 til 15.00


Telefontid til legane
08.30 - 09.00

 

 

Adresse

Slidre legesenter
Slidrevegen 16
2966 Slidre
 

Kartpunkt