Slidre legesenter

Slidre legesenter - Klikk for stort bileteSlidre legesenterSlidre Legesenter ligg i 2.etg. på Slidretun (kommunehuset), med inngang gjennom kommunens resepsjon i 1.etg. Funksjonshemma kan nytte heis.

Slidre legesenter vil legge om drifta si frå måndag 16.03.20 kl.08.00.  Frå no av kan du ikkje møte opp utan avtale. Alle må ringe fyrst og spørsmål som ikkje har betydning for liv og helse må vente. Rutinekontrollar vil bli utsett dersom det ikkje gjelder alvorleg sjukdom. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, men vi vil sortere på telefonen fyrst. Vi vil ringe til alle som har oppsett time for nærare avtale. Dette gjeld inntil vidare.  

Om fastlege-ordninga

Fastlegeordninga og sjukehusvalg er no opp til kvar enkelt. Noko som skal føre til kortare ventetid på innleggelser.Legane ved Slidre Legesenter er tilknytt fastlegeordninga og har kvar si pasientliste. Det er høve til å skifte fastlege 2 gonger årleg.

Rask legehjelp

  • Fastlegen din i åpningstidene til Slidre legesenter
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og det ikkje kan vente
  • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Legevakta har same telefonnummer i heile Norge, uansett kor du ringer frå.

Kontaktinfo

Slidre legesenter
E-post

 

Resepsjon


Øyeblikkelig hjelp

 

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00 - 15.00

Telefontid til legane
Mandag-fredag: 08.30 - 09.00

 

Adresse

Slidre legesenter
Slidrevegen 16
2966 Slidre
 

Kartpunkt