Koronavirus- oppdatert 04.08.22

Det blir no vist til Folkehelseinstituttet sine informasjonssider omkring koronaviruset her

Folkehelseinstituttet legg fortløpande ut oppdatert informasjon, og derfor rett plass å sjå om ein har spørsmål som handler om korona mm.