Koronavirus

Her vil me oppdatere informasjon om koronaviruset og tiltak i Vestre Slidre kommune.

Vår - Klikk for stort bilete 

Nye nasjonale coronatiltak frå og med 4. januar

Viser til statsministerens pressekonferanse i dag sundag 3. januar. Dette er tiltaka og anbefalinga regjeringa innfører, gjeldande frå 4. januar til 18. januar:

Ikkje ha besøk heime. Vent 14 dagar før du har besøk eller besøker andre. Dette gjeld ikkje dei som har nære i livets siste fase. Barn kan også ha besøk av barn frå same kohort i barnehage og skule.

Pålegg som kjem, og ein kan risikere bot om ein bryt desse reglane:

 • Forbode å skjenke alkohol, men serveringsstader kan halde ope.
 • Maksimalt fem personar på private arrangement utanfor eige heim, som til dømes ein bursdag i lokale som er leigd.
 • Det kan maksimalt vere ti personar på offentlege arrangement innandørs. Men inntil 200 personar om alle sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere inntil 50 personar, sjølv om setene ikkje er fastmonterte.

Nasjonale råd og anbefalingar:

 • All undervising og planlagde arrangement på universitet, høgskular og fagskular vert gjort digitale fram til 18. januar.
 • Alle landets videregåande skular og ungdomsskular skal gå over til raudt nivå. Vestre Slidre kommune kjem med meir informasjon måndag 4. januar om kva dette betyr for ungdomsskulen ved Vestre Slidre skule
 • Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.
 • Alle som kan ha heimekontor, bør ha dette.
 • Kjøpesenter og butikkar bør ha adgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand.
 • Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder.
 • Utandørsaktivtetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre.

        
Vestre Slidre kommune:

 • Kommunen oppfordrar til bruk av munnbind i butikkar og på alle offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde minimum ein meter avstand
 • Treningsrommet, symjehall og kulturhus vert stengt fram til 18 januar

 

Dersom du har symptom som kan være covid-19, ta kontakt med Slidre legesenter på telefon 61344790. Helsepersonell vil ha ei samtale med deg, og avtale tid for test. Du er i karantene frå du har spørmål om du bør testast, og til dette er avklara.

Vi testar alle kvardager, men avtalar dag og tid med deg. Oppmøte i bil på baksida av bankbygget.

Svaret vil du få etter ca 2 dager direkte til din telefon eller du kan gå inn på helsenorge.no. Ved behov for smittesporing, hold deg tilgjengelig på telefon. Ved positiv test skal du umiddelbart gå i isolasjon, din hustand skal gå i karantene og du skal være tilgjengeleg på telefon. Helsepersonell vil kontakte deg.

Får du symptom på kveld eller helg: Gå i karantene. Treng du legehjelp, ring 116117 (Legevakt). Dersom du har milde symptom, hald deg i karantene og kontakt Slidre legesenter komande kvardag.


Hjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge finn du til ei kvar tid dei nasjonale føringane som er gjeldande.

Anbefalingar og forskriftsfesta krav ved sosiale samlingar og arrangement.

På denne sida finn du dei lokale tiltaka for Vestre Slidre kommune. Trykk på boksane under for sjå korleis dette påverkar kommunen.

Koronavirus

Folkehelseinstituttets oppdaterte informasjon finn du her på både norsk og engelsk. Brosjyre og video med generell informasjon på fleire språk finn du her. Har du ein nabo eller ein du kjenner som du trur kan ha nytte av å få informasjonen på sitt språk, så hjelp oss å tipse/rettleie vedkommende til denne sida. Takk!