Koronavirus

 • Ein vaksen nærkontakt testa positivt for covid 19 i dag, 29.11.21
 • Vaksen person testa positivt for covid 19, 27.11.21. Vedkomande er mest sannsyneleg smitta utafor kommuna. 
 • Ein vaksen person testa positivt for covid 19, 24.11.21
 • En voksen testet positivt 21.11. Voksen husstandsmedlem samt en elev ved Vestre Slidre skule testet positivt i dag 22.11. Kjende smittevegar. 
 • En elev testa positivt på hurtigtest 19.11.
 • To elevar testa positivt 17.11.21. Begge var nærkontaktar.
 • Tre elevar testa positivt 16.11. En elev i småskulen testa positivt 17.11. Alle var nærkontaktar. Smittevegar er kjende. Klassetrinn testes der det er nærkontaktar. Det oppfordrast til minst mogleg fritidsaktivitetar for dei som er under pågåande testopplegg.
 • Ein elev ved skula har testa positivt, 16.11. Eleven er nærkontakt.
 • Tre elevar ved Vestre Slidre skule har testa positivt. Ein den 14.11 og to den 15.11. Alle tre var nærkontaktar
 • 2 voksne testet positivt 13.11. Begge var nærkontakter
 • To elevar ved mellomsteget testa positivt 12.11.21. Heile klassa blir testa med hurtigtestar heime. 
 • Ein vaksen har testa positivt 11.11.21 etter innreise.
 • En voksen person testa i dag, 10.11.21 positivt for covid 19. Smitteveg er kjent.
 • Ytterlegare ein elev ved ungdomssteget ved Vestre Slidre skule testa i dag 09.11.21 positivt på covid 19
 • Det er i dag, 09.11.21, påvist covid-19 hos en elev på ungdomssteget ved Vestre Slidre skule. Eleven er satt i isolasjon. Nærkontakter blir sporet og testet og hele klassen får tilbud om heimetester. Smitteveg er foreløpig usikker."
 • Ein elev ved Vestre Slidre skule testa i dag, 03.11.21, positivt for covid-19. Klassetrinnet til eleven blir no testa, og eleven er i isolasjon. 
 • Ein vaksen person busett i kommunen fekk påvist covid-19 den 12.10.21. Personen var uvaksinert.
 • Ytterligare ein vaksen person busett i kommunen fekk påvist covid-19 den 14.10.21. Personen var uvaksinert og i same husstand som forrige tilfelle.

---------------------------------

Norge er gjenopna - vi er tilbake til normal kvardag, men med auka beredskap

Med bakgrunn i høg vaksinasjonsdekning i befolkningen og ein ny fase av pandemien, beslutta regjeringa overgang til 'normal kvardag med auka beredskap' fra laurdag 25.09.21 kl. 16.

Det betyr at dei fleste korona-restriksjonane har falle bort

Generelle smittevernråd, som å halde seg heime når ein er sjuk samt god hoste- og håndhygiene, gjelder framleis.

For full oversikt over kva som gjelder fra laurdag 25.09.21, sjå Regjeringen > normal hverdag med økt beredskap 

 

Her er nokre av de viktigaste endringane

 • En-meters-regelen gjeld ikkje lengre
 • Begrensningane på kor mange som kan være saman på arrangement og samankomstar opphøyrer
 • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstadar forsvinn
 • Dei aller fleste bransjestandarar og smittevernveiledarar forsvinn
 • Trafikklysmodellen er ikkje lengre eit nasjonalt tiltak, men kan videreførast eller gjenopptakast hvis kommuner meiner det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skule og barnehagar
 • Innreiserestriksjonane trappast gradvis ned gjennom tre fasar: Regjeringen > innreiserestriksjoner

 

Dette gjelder fortsatt

 • Den som får påvist koronasmitte, må i isolasjon for å unngå å smitte andre. Dette er ikkje en anbefaling, men en regel det kan gis bot for å bryte
 • Vi må fortsette med den gode håndvasken og halde oss hjemme ved sykdom.

 

Men, kor sjuk er sjuk, og når er vi så sjuke at bør vi halde oss heime? Og når bør vi testast, sjølv om vi er vaksinert?

Fra no av er det meir opp til oss sjølv å finne ut av om vi er friske nok til å gå på jobb, skule, eller sende ungane  i barnehagen.

For å lette overgangen fra strikte regler til eigen vurdering, har FHI laget et flytskjema som forhåpentligvis gjer det enklare å navigere i vår nye kvardag. Skjemaet og meir informasjon er tilgjengeleg her FHI > flytskjema