Koronatelefon

Oppdatert 14.02.22

Koronatelefon 941 39 676

Kvardagar er koronatelefon betjent frå 08.30-11.00

 

Oppdatert 01.02.22

Ved positiv heimetekst/ hurtigtest er det no ynskjeleg at alle som kan gjer dette sjølv elektronisk.

Følg denne lenka:

https://minside.kommune.no

Du vil få god rettleiing når du logger deg inn.

 

Du kan registrer resultatet for deg sjølv og eigne barn under 16år som er folkeregistrert på same adresse.

Om du ikkje har mogligheit til å nytte sjølvregistrering,  om du treng råd eller informasjon er det fortsatt mogleg å ringe koronatelefon ved positiv heimetest.

Råd rundt bruk av sjølvtest endrast grunna auka kunnskap. Ei prøve frå nase til sjølvtest vil fortsatt fange opp dei fleste smitta, men prøvetaking frå svelg (hals) og nase vil sannsynlegvis fange opp nokon fleir tilfelle av omikronvarianten.

Sjå video og lenke for rettleiing:

https://www.nrk.no/video/13b49763-e979-401a-87fa-0c6ca1682483

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/antigen-hurtigtester/#proevetaking