Tildelingskontoret

Helse og omsorgstenester vert individuelt tildelt av kommuna sitt tildelingskontor/inntaksteam på bakgrunn av søknad. Vedtak vert fatta etter reglane for enkeltvedtak på bakgrunn kartlegging situasjon og funksjonsnivå. Tildelingskontoret er ansvarleg for sakshandsaminga etter gjeldande regler for dette.

Kontaktinformasjon til tildelingskontoret: 948 66 123

 

 

Kontaktinfo

Turid Kattevold Nordåker
Sjukepleiar, Tildelingskontoret
E-post
Telefon 61 34 50 27
Ninni Larsen
Vernepleiar, Tildelingskontoret
E-post
Telefon 61 34 50 25