Velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

For å finne gode løysingar på innbyggjaranes behov er det viktig for oss med et godt samarbeid med deg som innbyggar.

Klikk for stort bileteNettbrett for sosial kontakt med venner, pårørande og helsetjenesta. Robotstøvsugaren bidreg til reingjeringa.   

VFT

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovudkategoriar

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovudkategoriar ut i frå kva behov de skal løyse, og korleis de kan gi støtte for brukara, pårørande og tenesteutøvarar.

Eksempla som er gjeve vert ikkje nødvendigvis tilbudd av kommunen, men skal illustrere kva teknologi som finnes.

Velferdsteknologiområder

 

Etablerte velferdsteknologitenester i Vestre Slidre kommune

  • Digital Tryggleiksalarm
  • Elektronisk lås
  • Lokaliseringsteknologi

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 948 66 123