Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei samlenemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til auka tryggleik:
Å styrke evna til den enkelte til å klare seg sjølv i kvardagen, teknologisk støtte til pårørande og førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon. Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

Nettbrett for sosial kontakt med venner, pårørande og helsetjenesta. Robotstøvsugaren bidreg til reingjeringa.   

Etablerte velferdsteknologitenester i Vestre Slidre kommune

 

Velferdsteknologi i Valdres

Velferdsteknologiområder

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovudkategoriar ut i frå kva behov de skal løyse, og korleis de kan gi støtte for brukara, pårørande og tenesteutøvarar.

Eksempla som er gjeve vert ikkje nødvendigvis tilbudd av kommunen, men skal illustrere kva teknologi som finnes.

 

Ressursar

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 948 66 123