Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei samlenemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til auka tryggleik:
Å styrke evna til den enkelte til å klare seg sjølv i kvardagen, teknologisk støtte til pårørande og førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon. Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

Nettbrett for sosial kontakt med venner, pårørande og helsetjenesta. Robotstøvsugaren bidreg til reingjeringa.   

 

 

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 94 86 61 23
Turid Kattevold Nordåker
Sjukepleiar/sakshandsamar
E-post
Mobil 94 86 61 23

måndag-fredag