Friluftsliv

Fjell vann og geit - Klikk for stort bilete

For å hjelpe alle innbyggjarar til å bruke naturen har vi laga «Utstyrsbua». Her kan alle innbyggjarar låne utstyr for å kome i gang, eller om ein av andre grunnar ønsker å låne eller teste ut noko. Telttur, trugetur, felleski, syklar, soveposer...

Vestre Slidre har mye skog og fjell og gir god moglegheiter for den som søkjer gode naturopplevingar – i fred og ro i vasskanten, eller i utfordrande kliv opp bratte fjellsider.

Vestre Slidre har hatt dei sterkaste tradisjonane i landet for å ta med dyra på stølen (setra) om summaren. Det har sett sitt heilt spesielle preg på landskapet, og gitt oss eit godt utbyg vegnett i fjellet. Dette gir gode tilhøve for tursykling. Om vinteren er det eit omfattande løypenett som blir heldt oppe av Vasetløypene.

Her er gode mogelegheiter for jakt og fiske. Stongfiske og småviltjakt er gratis for ungdom t.o.m. 20 år.

Fjellstyret har ei open bu ved fiskevatnet Matkista som står open til fri bruk.

Stolpejakt har dei siste åra vore eit populært tiltak for å gi konkrete, overkomelege og spanande turmål.

Turmål

Stolpejakten

Utstyrsbua

Fiskekort

Skiløyper

Outtt – turmål i Valdres

Vestre Slidre fjellstyre

Vestre Slidre jeger og fiskeforening

Bandtvang for hund