Kino

Nærmeste kino ligg på Fagernes i nabokommunen Nord-Aurdal kommune.

Kartpunkt