Treng du frivillig hjelp?

Treng du hjelp av frivillige?

Vi har mange frivillige som kan hjelpe til med små oppdrag.

Les meir om dette under faste aktivitetar (hjelpeoppdrag).

Hugs at dei frivillige ikkje nødvendigvis har den kompetanse som trengs til ulike hjelpeoppdrag.

Enkelte jobbar som utgjer ein fare for dei frivillige, må me desverre sei nei til.

(Til dømes å klatre høgt opp under mønar eller opp på  eit tak og lignande.)

Alt utstyr som den frivillige må bruke, må brukaren sjølv skaffe.

Alle dei frivillige er underlagt taushetsplikt.